Monthly Archives: juni 2011

Träna med mobilen

Nu kan du träna ekvationer och ekvationssystem med hjälp av mobilen.

Följ länkarna nedan för att komma till ”apparna”.


Ekvationssystem


Ekvationer


Ekvationssystem

Ekvationssystem – Substitution

y = 2x + 3
y = 4x – 7

Substitution ger följande ekvation:

2x + 3 = 4x – 7

3 = 2x – 7

2x = 10

x = 5

y = 2x + 3 och x = 5 ger:

y = 2.5 + 3 = 13

Lösning:
x = 5
y = 13

Ekvationssystem – Additionsmetod

y = 3x + 4
y = 2x -11

Byt tecken på den nedre ekvationen

y = 3x + 4
-y = -2x +11

Addera ekvationerna med varandra

y + (-y) = 3x + 4 + (-2x) + 11

0 = x + 15

x = -15

y = 3x + 4 ger oss nu med x = -15 följande beräkning:

y = 3.(-15) + 4 = -41

Lösningen till ekvationssystemet:

x = -15
y = -41

Delbarhet SGD

Ibland är man intresserad av att finna en gemensam delare till två tal.

Algoritmen för detta är känd och exempel på hur den fungera kan ni se här

Nedan visas ett exempel med 755 och 15