Bilder html / javascript

Javascript använder vi mycket för att modifiera design, innehåll och position på en sida. för att anropa en bild med javascript gör vi på följande sätt:


html-kod för bild

<img id = ”bild” src = ”bild.jpg” width =”300″ height = ”200” onclick =”changeImg()”>


Javascript kod för att ändra bild som visas på sidan
Denna kod bör ligga mellan head-taggarna i ditt dokument eller i separat fil.

<script type = ”text/javascript”>

function changeImg()
{
document.getElementById(’bild’).src = ”newImgName.jpg” ;
}

</script>


Bookmark the permalink.

Kommentera