Monthly Archives: juli 2011

Sträckformeln

Sträckformeln används mycket inom fysiken och det är bra att ha en bra förståelse för hur den fungerar när man använder den.

sträcka, tid, formel, st, fysik a, fy A,

Deriveringsregler – Ma C

Nedanstående regler är de som är aktuella för kursinnehållet i ma C. I kurs D och de nya kurserna 1, 2, 3, 4 och 5 används samma regler och här finns även regler för att derivera andra typer av funktioner.

För en fullständig genomgång av deriveringsregler kan ni kika här

Trigonometri – grundläggande övningar med lösningar

Nedan finner ni exempel på grundläggande övningar som måste behärskas med fullständig säkerhet.

Trigonometri – definitioner

Cosinus, cos, sinus, sin, tan, tangens, arcsin, arctan, arccos, tr

Trigonometri – funktion och invers