Modulo

 


 

 

 

 

 

 


Om vi vill göra samma beräkning i kod skriver vi följande:

PHP

$rest = 27 % 4;

echo $rest;


C#

 

 

 

 


Bookmark the permalink.

Kommentera