Prov som hemtenta = Ny chans

Efter enskilda samtal har vi tillsammans kommit fram till att ni skall få båda proven vi haft som hemtentor/inlämningsuppgifter med muntlig redovisning. Det innebär att ni får möjlighet att jobba med materialet i lugn och ro hemma, och ställa frågor i skolan för att redovisa när ni är redo.

Proven kan laddas ned nedan.

prov tek 1 nr 1 ma 1c

Prov ma 1c funktioner och algebra

Bookmark the permalink.

Comments are closed.