Monthly Archives: december 2011

Fakta ellära

Ellära fakta från internet

Lektioner Fysik A

Tipsar om en sida med fakta i pdf-format.

Till lektionerna

Formler Termofysik

Trigonometriska funktioner

Trigonometriska funktioner

Trigonometriska funktioner är användbara i många tillämpningar såsom våglära och ellära i fysiken.
Hjärtat slår periodiskt vilket innebär att vi även inom medicin använder oss av trigonometriska funktioner för att beskriva t ex hjärtats rytm med matematik.

Vi kommer här att studera de trigonometriska funktionerna SINUS och COSINUS.
En generellt sinus-funktion ser ut så här: f(x) = Asin(k(x+b)) + C

  • A är amplituden.
  • k styr perioden
  • b styr förflyttning i x-led (fasförskjutning)
  • C är en adderad eller subtraherad konstant som förskjuter hela grafen upp eller ner i koordinatsystemet.

Jag kommer nedan att ge exempel på trigonometriska funktioner och dess grafer, samt redovisa hur vi kan läsa av i bilden vad som är vad.

Genomgång slutprov tek 1

genomgång NP ma A för tek 1