Monthly Archives: februari 2012

Övningar Ellära – Fysik A 2012


Övningar Ellära Fysik A 2012


Övningar accelererad rörelse

3. En boll faller fritt från höjden 40 meter utan luftmotstånd.
a) Hur lång tid tar det för bollen att nå mark?
b) Vilken hastighet har bollen precis vid nedslaget?

4. En bil accelererar likformigt från stillastående till hastigheten 22 m/s.
Under accelerationen kör bilen 140 m. Hur stor är bilens acceleration?

5. Ett litet föremål rör sig längs en rätlinjig bana på ett sådant sätt att avståndet s m från utgångspunkten kan bestämmas med formeln s = 3,0•t + 0,80•t2 där t är tiden i sekunder efter starten. Hur stor är föremålets acceleration?

6. En bilist kör på en rak väg med hastigheten 36 km/h då han plötsligt, 40 m framför bilen, ser ett barn springa ut på vägen. Han bromsar därför med konstant retardation för att kunna stanna bilen i tid. Hur lång tid har han på sig?

7. En liten boll med massan 65 g kastas rakt upp från höjden 1,5 m ovanför marken. Begynnelsehastigheten är 6,0 m/s. När den träffar marken har den farten 8,1 m/s.
Hur lång tid tar det tills bollen träffar marken?

Ekvationssystem med tre obekanta

Problem

Arne, Bengt och Jens-Peter är ute och handlar smågodis.

Arne handlar 8 st kolor, 5 st klubbor och 4 st tuggummi.
För detta betalar han 91 kr.

Bengt handlar 7 st kolor, 9 st klubbor och 2 st tuggummi
och betalar 86 kr.
Jens-Peter köper 8 kolor, 2 klubbor och 3 st tuggummi.
Han får betala 77 kr.

Vad kostar en kola, en klubba och ett tuggummi?

 

Lösning

Inlämning – Hastighet och Acceleration

 

1. Du och din familj skall åka på semester i Varberg och det tar er 50 min att köra dit. Sträckan ni kör är 8 mil. Vilken medelhastighet kan man säga att ni har när ni kör till Varberg?

Svara i km/h samt m/s.

   

  2. Två löpare, A och B startar samtidigt och springer längs ett motionsspår som är

  1500 m långt. A:s medelfart är 3,0 m/s, och när hon nått målet måste hon vänta
  1 min och 40 s på B. Vilken medelfart hade B?

    

   3. En bil ökar farten likformigt från stillastående till 70 km/h på 10 s
   a) Beräkna medelhastigheten!
   b) Beräkna accelerationen!
   c) Hur lång sträcka hinner bilen på 10 s.

     

    4. Två löpare springer mot rakt mot varandra. Den ena med en medelhastighet på 8 km/h och den andra med en medelhastighet på 11 km/h. Från början är det 9,5 km mellan de två löparna. Hur länge måste de springa innan de möts.

      

     5. Du släpper ett föremål från en höjd på 10m i vakuum.
     P g a jordens dragningskraft kommer föremålet att öka
     sin hastighet hela tiden.
     ( tyngdacceleration sätter vi till 10m/s2)

     a) Vad kallas denna ökning av hastighet.
     b) Vilken hastighet har föremålet precis när du släpper det?
     c) Hur länge är föremålet i luften?
     d) Föremålet kommer att ha maximal hastighet precis i nedslaget. Vilken hastighet kommer föremålet att ha precis vid nedslaget.

     6. Ett föremål färdas 20 m på 10 sekunder med konstant acceleration. När mätningarna börjar har föremålet redan en hastighet på 20m/s.
     a) Vilken acceleration har föremålet.
     Acceleration mäts i

     b) Beskriv vad det är för typ av rörelse.

     7. I vanligt tal säger vi hastighet och fart som om det vore samma sak. Det finns dock en väldigt viktig skillnad som vi inom fysiken måste känna till beskriv denna kortfattat.

       

      Derivata av polynom – Exempel