Monthly Archives: januari 2014

Trigonometriskt variabelbyte

Klicka på bilden nedan för att ladda ned dokumentet i sin helhet.

spec vb

Basbyte och programmering

Övning Basbyte

Kongruens

Bevis av två av de lagar som de tar upp i kursboken.

Observera att man kan formulera lagarna på andra sätt än så som de är presenterade inför detta bevis.
Ladda ned här
bevis kongruens