Kongruens

Bevis av två av de lagar som de tar upp i kursboken.

Observera att man kan formulera lagarna på andra sätt än så som de är presenterade inför detta bevis.
Ladda ned här
bevis kongruens

Bookmark the permalink.

Comments are closed.