Category Archive: Algebra och formler

Subcategories: Inga kategorier

logaritmlagar

ln(a.b) = ln(a) + ln(b)

ln(a/b) = ln(a) – ln(b)

ln(ax) = x.ln(a)

eln(a) = a

Samma lagar gäller för alla logaritmer, håll bara koll på vilken logaritm du jobbar med.

För tio-logaritmen använder vi lg() som symbol.

10lg(a) = a

2:a Kvadreringsregeln

1:a Kvadreringsregeln

Parentesmultiplikation

Kvadreringsregler

    (x + y)2 = x2 + y2 + 2xy 

    (x – y)2 = x2 + y2 – 2xy