Category Archive: Fysik A

Subcategories: Inga kategorier

Övningsprov Ellära/Fysik A – 2012

Här kan ni ladda ner ett övningsprov som ersätter nästan alla andra övningar på detta område.

Ellära – Presentation

Ellära Fysik A & Fysik 1 – PresentationÖvningar Ellära – Fysik A 2012


Övningar Ellära Fysik A 2012


Inlämning – Hastighet och Acceleration

 

1. Du och din familj skall åka på semester i Varberg och det tar er 50 min att köra dit. Sträckan ni kör är 8 mil. Vilken medelhastighet kan man säga att ni har när ni kör till Varberg?

Svara i km/h samt m/s.

   

  2. Två löpare, A och B startar samtidigt och springer längs ett motionsspår som är

  1500 m långt. A:s medelfart är 3,0 m/s, och när hon nått målet måste hon vänta
  1 min och 40 s på B. Vilken medelfart hade B?

    

   3. En bil ökar farten likformigt från stillastående till 70 km/h på 10 s
   a) Beräkna medelhastigheten!
   b) Beräkna accelerationen!
   c) Hur lång sträcka hinner bilen på 10 s.

     

    4. Två löpare springer mot rakt mot varandra. Den ena med en medelhastighet på 8 km/h och den andra med en medelhastighet på 11 km/h. Från början är det 9,5 km mellan de två löparna. Hur länge måste de springa innan de möts.

      

     5. Du släpper ett föremål från en höjd på 10m i vakuum.
     P g a jordens dragningskraft kommer föremålet att öka
     sin hastighet hela tiden.
     ( tyngdacceleration sätter vi till 10m/s2)

     a) Vad kallas denna ökning av hastighet.
     b) Vilken hastighet har föremålet precis när du släpper det?
     c) Hur länge är föremålet i luften?
     d) Föremålet kommer att ha maximal hastighet precis i nedslaget. Vilken hastighet kommer föremålet att ha precis vid nedslaget.

     6. Ett föremål färdas 20 m på 10 sekunder med konstant acceleration. När mätningarna börjar har föremålet redan en hastighet på 20m/s.
     a) Vilken acceleration har föremålet.
     Acceleration mäts i

     b) Beskriv vad det är för typ av rörelse.

     7. I vanligt tal säger vi hastighet och fart som om det vore samma sak. Det finns dock en väldigt viktig skillnad som vi inom fysiken måste känna till beskriv denna kortfattat.

       

      Fakta ellära

      Ellära fakta från internet