Category Archive: HTML

Subcategories: Inga kategorier

Images links and buttons

Nedan finns taggar man använder ofta och som har lite olika attribut.

Bilder html / javascript

Javascript använder vi mycket för att modifiera design, innehåll och position på en sida. för att anropa en bild med javascript gör vi på följande sätt:


html-kod för bild

<img id = ”bild” src = ”bild.jpg” width =”300″ height = ”200” onclick =”changeImg()”>


Javascript kod för att ändra bild som visas på sidan
Denna kod bör ligga mellan head-taggarna i ditt dokument eller i separat fil.

<script type = ”text/javascript”>

function changeImg()
{
document.getElementById(’bild’).src = ”newImgName.jpg” ;
}

</script>


html – syntax

Vi kommer att starta många nya html-sidor och det kan vara bra i början att ha ramen klar för sig. Vilka taggar bör vi ha när vi startar dokumentet?

 

<!DOCTYPE html PUBLIC ”-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” ”http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>

<head>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

<title>Untitled Document</title>

</head>

<body>

</body>

</html>