Category Archive: PHP

Subcategories: Inga kategorier

WordPress CMS

Formulär – PHP

Bilderna nedan visar ett enkelt formulär <form>

 

Variabler – PHP

html – syntax

Vi kommer att starta många nya html-sidor och det kan vara bra i början att ha ramen klar för sig. Vilka taggar bör vi ha när vi startar dokumentet?

 

<!DOCTYPE html PUBLIC ”-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” ”http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>

<head>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

<title>Untitled Document</title>

</head>

<body>

</body>

</html>